Mgr. Zuzana Veletová

podpora výuky ZŠ Chrast

Písemné práce na známky

Dějepis

5. 2. - 7. A - Přemyslovci

6. 2. - 7. B - Přemyslovci

17. 2. - 8. B - Národní obrození

19. 2. - 8. A - Národní obrození

20. 2. - 8. A, B - Rok 1848

Ruský jazyk

4. 2. - 7. A, B - diktát - základní fráze

Výchova k občanství

21. 2. - 9. A, B - Složky IZS