Mgr. Zuzana Veletová

podpora výuky ZŠ Chrast

Informace třídní učitelky

KONZULTAČNÍ ODPOLEDNE - ÚVODNÍ RODIČOVSKÁ SCHŮZKA - 3.9.2020 - od 17.00 ve třídě

 - účast je nutná, prosím v roušce

- prosím, přineste si peníze na sešity, přesnou částku 667.- Kč

- tématem bude nový školní rok, práva a povinnosti vyplývající ze školního řádu, informace o nařízeních spojených s COVID-19, informace o elektronické žákovské knížce, ....