Mgr. Zuzana Veletová

podpora výuky ZŠ Chrast

Výchova ke zdraví 7. A, B, C

MEZILIDSKÉ VZTAHY, SOCIÁLNÍ KLIMA, ZDRAVÍ, DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, ZDRAVÁ VÝŽIVA, CIVILIZAČNÍ CHOROBY A PREVENCE, ROZVOJ OSOBNOSTI, DOSPÍVÁNÍ, ZÁSADY KOMUNIKACE, ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK, OSOBNÍ BEZPEČÍ, OSOBNOST A MÉDIA, POSTOJE A HODNOTY

Kritéria hodnocení a klasifikace pro školní rok 2020/2021

Aktivita při hodině - v elektronické ŽK váha známky 1

Referát, prezentace, projekt ... - v elektronické ŽK váha známky 3*

Písemná práce - v elektronické ŽK váha známky 2*

Samostatná práce - metody kritického myšlení - v elektronické ŽK váha známky 2*

U aktivit označených * je vždy možnost opravy. Oprava je umožněna 2 týdny po rozdání opravených prací, nebo po prezentaci, či zkoušení. Prodloužení termínu po konzultaci s vyučujícím.